torsdag 13. oktober 2011

HØST:

Foto: EB med iPhone 4 + ColorSplash (app)

I tempererte og arktiske soner på jordkloden er årstidene delt inn i: vår, sommer, høst og vinter. Navnet HØST kommer av innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn. Innen meteorologien defineres HØSTEN gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur er et sted mellom 0 og 10 grader og synkende, og slik sett er høsten, på den nordlige halvkule, i månedene september, oktober og november (Internett, 2011).


JEG <3 HØSTEN!

Gjør du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar